Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Dodano 8.6.2018

Ubezpieczyciele w ciągu 30 dni, są zobowiązani ustosunkować się do roszczeń Poszkodowanego w zawartych w reklamacji, przekroczenie tego terminu zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 roku powoduje uznanie roszczeń w całości z wyłączeniem szczególnych okoliczności.

Do chwili obecnej nadal trwają sporty w tym zakresie na rynku ubezpieczeniowym.

W związku z powyższym kwestię sporną dotyczącą zapisu o uznaniu całości roszczeń po 30 dniach ma rozstrzygnąć w czerwcu 2018 roku Sąd Najwyższy.

Negocjato

Kancelaria Odszkodowawcza Sp. z o.o.

ul. Rajska 6 pok. 1

80 850 Gdańsk

NIP: 958 167 70 44

tel: 48 608 284 776

mail: biuro@negocjato.pl